• slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
Derneğimiz İş Adamları


  Adı Soyadı Pozisyon

Nüfüs Kütüğü

Abdullah OCAK Emekli İnegazili Köyü
Adem SAGUN İş Veren

İnegazili Köyü

Adem BEKER Tekstil Ç. İnegazili Köyü
Adem OCAK Emekli İnegazili Köyü
Adem ORUK Tekstil Ç. İnegazili Köyü
Adem ÖZÇELİK İş Veren İnegazili Köyü
Adem PEKRİZ Tekstil Ç. İnegazili Köyü
Ali Hakan ALGAÇ Bilişim İnegazili Köyü
Adem SANCU Emekli İnegazili Köyü
Adnan ÖZÇELİK İş Veren İnegazili Köyü
Adnan ÇELİK Tekstil Ç. İnegazili Köyü
Ahmet OCAK Tekstil Ç. İnegazili Köyü
Ahmet SANCU Tekstil Ç. İnegazili Köyü
Ahmet ÖZÇELİK   İnegazili Köyü
Ahmet Necip PEKESEN Kimyager İnegazili Köyü
Ali OCAK İş Veren İnegazili Köyü
Ali YORULMAZ Emekli İnegazili Köyü
Ali ÖZÇELİK İş Veren İnegazili Köyü
Ali ÖRÜNÇ Turizm İnegazili Köyü
Ai PETEK Emekli İnegazili Köyü
Ali PEKESEN   İnegazili Köyü
Ali ÖZSOYLAR İş Veren İnegazili Köyü
Ali ÖRÜNÇ Emekli İnegazili Köyü
Ali Osman ÖĞÜTÇÜ   İnegazili Köyü
Ali Osman SÜMER Tekstil Ç. İnegazili Köyü
Altan PEKEDİZ İş Veren İnegazili Köyü
Arif PEKEDİZ Emekli İnegazili Köyü
Avni BABAYİĞİT   İnegazili Köyü
Aydın YORULMAZ Mali Müşavir İnegazili Köyü
Bayram Ali PEKEDİZ Tekstil Ç İnegazili Köyü
Bekir ÖZSOYLAR İş Veren İnegazili Köyü
Bekir KÖKEN Mali Müşavir İnegazili Köyü
Bekir PEKRİZ Rençper İnegazili Köyü
Bekir OCAK İş Veren İnegazili Köyü
Bekir SAGUN Emekli İnegazili Köyü
Bilal PEKESEN İş Veren İnegazili Köyü
Bilal SANCU Tekstil Ç. İnegazili Köyü
Bilal PEKKURU Tekstil Ç. İnegazili Köyü
Cafer ÖRÜNÇ İş Veren İnegazili Köyü
Cemalettin YORULMAZ   İnegazili Köyü
Davut PEKESEN İş Veren İnegazili Köyü
Duran PALA Tekstil Ç. İnegazili Köyü
Dursun ÖZÇELİK İş Veren İnegazili Köyü
Ekrem ÖZVEREN   İnegazili Köyü
Ekrem SAGUN Turizm İnegazili Köyü
Ekrem ÖZSÖYLER Emekli İnegazili Köyü
Emin ÖZÇELİK Emekli İnegazili Köyü
Emrah KÖKTEN İş Veren İnegazili Köyü
Erol ORAKÇI İş Veren İnegazili Köyü
Ertan KÖKTEN Tekstil Ç. İnegazili Köyü
Eyüp Adem ÖGÜTLÜ Emekli  İnegazili Köyü
Eyüp Uğur ÖGÜTLÜ Emekli İnegazili Köyü
Fahri OCAK Tekstil Ç. İnegazili Köyü
Habip ÖZSOYLAR Tekstil Ç. İnegazili Köyü
Hacı OCAK   İnegazili Köyü
Hacı Ahmet ORUK Rençper İnegazili Köyü
Hacı Nuh ÖZSOYLAR   İnegazili Köyü
Hakan ÖRÜNÇ Tekstil Ç. İnegazili Köyü
Halil İbrahim PEKEDİZ İş Veren İnegazili Köyü
Halil İbrahim PEKRİZ Tekstil Ç İnegazili Köyü
Halil İbrahim SANCU Tekstil Ç. İnegazili Köyü
Halil İbrahim ÖZSOYLAR İş Veren İnegazili Köyü
Halil İbrahim PETEK Tekstil Ç. İnegazili Köyü
Hali İbrahim SAGUN   İnegazili Köyü
Hamza ÖZPARLAK Emekli İnegazili Köyü
Hamza PETEK Rençper İnegazili Köyü
Harun OCAK Tekstil Ç İnegazili Köyü
Hasan SÜMER Emekli İnegazili Köyü
Hasan PEKEDİZ Emekli İnegazili Köyü
Hasan YORULMAZ İş Veren İnegazili Köyü
Hasan Ali ÜGÜTÇÜ   İnegazili Köyü
Hasan Murat PEKEDİZ Memur İnegazili Köyü
Hayrullah OCAK İş Veren İnegazili Köyü
Hüseyin ÖZPALAK Tekstil Ç. İnegazili Köyü
Hüseyin SÜMER Tekstil Ç. İnegazili Köyü
Hüseyin ÜGÜTÇÜ   İnegazili Köyü
Hüseyin ONUK   İnegazili Köyü
İbrahim ONUK   İnegazili Köyü
İlker SAGUN İş Veren İnegazili Köyü
İlker SAGUN İş Veren İnegazili Köyü
İsa OCAK Tekstil Ç. İnegazili Köyü
İsa PALA Tekstil Ç. İnegazili Köyü
İsa SÜMER Tekstil Ç. İnegazili Köyü
İsa SAGUN   İnegazili Köyü
İsmail ÖRÜNÇ Tekstil Ç. İnegazili Köyü
İsmail YORULMAZ   İnegazili Köyü
İsmail OCAK   İnegazili Köyü
İsmail ORAKÇI   İnegazili Köyü
İsmail ALGAÇ Emekli İnegazili Köyü
İsmail SANCU Emekli İnegazili Köyü
İsmail ÖZÇELİK   İnegazili Köyü
Kadir OCAK   İnegazili Köyü
Mansur ÖZÇELİK İş Veren İnegazili Köyü
Mehmet ALGAÇ Emekli İnegazili Köyü
Mehmet ÖNEME   İnegazili Köyü
Mehmet SAGUN   İnegazili Köyü
Mehmet PEKEDİZ Emekli  İnegazili Köyü
Mehmet PEKKURU Tekstil Ç İnegazili Köyü
Mehmet PEKESEN Emekli İnegazili Köyü
Mehmet OCAK Emekli  İnegazili Köyü
Mehmet Ali SÜMEN Rençper İnegazili Köyü
Mesut ÖZÇELİK   İnegazili Köyü
Mesut SAGUN İş Veren İnegazili Köyü
Mesut PETEK Tekstil Ç. İnegazili Köyü
Metin Ergün ÖZSOYLAR İş Veren İnegazili Köyü
Murat ÖNEME   İnegazili Köyü
Murat BABAYİĞİT   İnegazili Köyü
Musa BEKER Tekstil Ç. İnegazili Köyü
Mustafa OCAK İş Veren İnegazili Köyü
Mustafa ÖZÇELİK İş Veren İnegazili Köyü
Mustafa ORAKÇI Emekli İnegazili Köyü
Mustafa SAGUN İş Veren İnegazili Köyü
Mustafa PALA İş Veren İnegazili Köyü
Mustafa ÖZSOYLAR   İnegazili Köyü
Mustafa ÖGÜTÇÜ   İnegazili Köyü
Mustafa ÖZÇELİK   İnegazili Köyü
Mustafa Bülent PEKEDİZ   İnegazili Köyü
Muzaffer PALA İş Veren İnegazili Köyü
Nihat SANCU Rençper İnegazili Köyü
Nurettin ÖZSOYLAR Emekli İnegazili Köyü
Nuri OCAK   İnegazili Köyü
Nuri SANCU Memur İnegazili Köyü
Nuri ÖZSÖYLER Emekli İnegazili Köyü
Nuri ÖZSOYLAR   İnegazili Köyü
Nuri SANCU   İnegazili Köyü
Orhan PEKEDİZ Emekli İnegazili Köyü
Osman PEKEDİZ İş Veren İnegazili Köyü
Osman OCAK   İnegazili Köyü
Osman ÖZVEREN   İnegazili Köyü
Osman ÖGÜTLÜ   İnegazili Köyü
Osman SAGUN   İnegazili Köyü
Ömer ALGAÇ Emekli İnegazili Köyü
Ömer ÖZSOYLAR   İnegazili Köyü
Ömer ÖZÇELİK   İnegazili Köyü
Ömer PEKKURU   İnegazili Köyü
Ömer PEKESEN Emekli İnegazili Köyü
Ömer SAGUN   İnegazili Köyü
Ömer BİŞGÜN   İnegazili Köyü
Ömer Faruk OCAK   İnegazili Köyü
Özcan PEKEDİZ   İnegazili Köyü
Ramazan ALGAÇ Emekli İnegazili Köyü
Ramazan ÖRÜNÇ Emekli İnegazili Köyü
Ramazan KÖKTEN İş Veren İnegazili Köyü
Ramazan ÖZÇELİK İş Veren İnegazili Köyü
Ramazan SÜMER Emekli İnegazili Köyü
Ramazan ORAKÇI İş Veren İnegazili Köyü
Recep KÖKTEN Rençper İnegazili Köyü
Salih ÖZÇELİK Emekli İnegazili Köyü
Sami KÖKTEN Mali Müşavir İnegazili Köyü
Sami SANCU Emekli İnegazili Köyü
Satılmış PALA Rençper İnegazili Köyü
Sedat PETEK   İnegazili Köyü
Serhat PEKKURU   İnegazili Köyü
Sezai PEKER Tekstil Ç. İnegazili Köyü
Sinan BEKER Tekstil Ç. İnegazili Köyü
Süleyman ONUK   İnegazili Köyü
Sülük ÖZÇELİK   İnegazili Köyü
Şahin ALGAÇ Emekli İnegazili Köyü
Şahin ÖZSOYLAR   İnegazili Köyü
Şahin ORUK Tekstil Ç. İnegazili Köyü
Şakir PARLAK   İnegazili Köyü
Şefik ÖZÇELİK Emekli İnegazili Köyü
Tayyar ÖRÜNÇ Tekstil Ç İnegazili Köyü
Vehbi ÖZSOYLAR Mali Müşavir İnegazili Köyü
Veysel ÖRÜNÇ   İnegazili Köyü
Veysel YORULMAZ   İnegazili Köyü
YAKUP SANCU   İnegazili Köyü
Yakup PEKEDİZ Emekli İnegazili Köyü
Yalçın ÖZSOYLAR   İnegazili Köyü
Yalçın ÖĞÜTLÜ   İnegazili Köyü
Yasin SÜMER   İnegazili Köyü
Yasin ÖRÜNÇ   İnegazili Köyü
Yasin SANCU   İnegazili Köyü
Yasin ÖZSÖYLER   İnegazili Köyü
Yener PEKRİZ Tekstil Ç. İnegazili Köyü
Yunus YORULMA   İnegazili Köyü
Yunus OCAK   İnegazili Köyü
Yunus SANCU   İnegazili Köyü
Yunus BEKER   İnegazili Köyü
Yusuf ALGAÇ Emekli İnegazili Köyü
Yusuf ÖZSOYLAR   İnegazili Köyü
Zekeriya PEKESEN   İnegazili Köyü
Zeki ÖZÇELİK İş Veren İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
    İnegazili Köyü
       

 

   
Başkan'ın Mesajı
Aidat Borcu Sorgulama
Duyurular


İnegazili Köyü Logo


Çorum Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 32,1560   32,2139
EURO 34,9565   35,0195
       
Özlü Sözler
İnegazili Köyü Sungurlu Çorum
Son Ziyaretçi Yorumları
Betül Unatoğlu
canım köyüm hersey her an çok güzel toprak kokuyorr memleketim:) web sitemiz çok güzel daha da güzel olacağına inanıyorrum ve web sitemize i̇negazili canlıyı olarak izlemeyi çok istiyorruz inşallah gelir :)) uzaktan köyümüz hasret kaldık:(())

İbrahim PEKRİZ
HAYIRLI ramazanlar

EYYÜP SERTKAYA
Komşu Köy Delice Kavak Köyünden Ben Eyyüp Sertkaya.Bu Sayfaya Emeği Geçenleri Tebrik Ediyorum Emeğinize Sağlık.Bu vesileyle Tüm İnegazili Komşu Köy Ahalisine Sağlık Afiyetler Dilerim Ankara dan Selamlar


Tüm ziyaretçi yorumları için tıklayınız.
Ziyaretçi Sayacı
Bugün: 70
Dün: 259
Toplam: 3461

 

© Copyright 2024  V4.4 Tüm Hakları Saklıdır.


Top